multimodal

Multimodal;

  • Tüm taşıma türlerinin kombinasyonu.
  • Yükler, çeşitli taşıma modları için gereken birimlere dönüştürülebilir.
  • Yükleme adresi ile adres arasında kullanılan her taşıma için bir taşıma sözleşmesi düzenlenir.
  • Tek taşıyıcı nakliye işleminden sorumludur ve sorumludur


Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir? 


Multimodal taşımacılık ve İntermodal taşımacılık arasında belli başlı farklar bulunur. Multimodal taşımacılıkta; bütün taşıma türleri arasında kombinasyon yapılması mümkündür. Her bir taşıma yolu için tek bir taşıma sözleşmesi hazırlanır. Yükler; denizyolu, karayolu veya havayolu gibi farklı taşıma modlarının gerektirdiği araçlara veya ünitelere aktarılabilir. Taşıma sürecinden tek bir taşıyıcı firma sorumludur ve taşıma sürecini yönetir.

İntermodal taşımacılıkta ise karayolu - demiryolu- denizyolu kombinasyonu yapılabilir. Taşıma sürecinden birden fazla taşıyıcı firma sorumludur. 

İntermodal (Modlar arası) taşımada hedef; yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır. Tek yüklemeyle ve aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden, birden çok taşıma yöntemleri ile taşınması olarak tanımlanmaktadır. 

Yükleme ve varış noktaları arasındaki her bir taşıma yolu için birden fazla sözleşme hazırlanır. 

İntermodal taşımacılık; zaman, maliyet ve çevresel koşullar doğrultusunda taşıma işleminin en uygun hâle getirilmesini amaçlar. Bu modda, her bir taşıma yolu için ayrı taşıma ve taşıyıcı sözleşmesi hazırlanır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

intermodal